fbpx

Skats regler vedrørende gaver fra arbejdsgiver

En medarbejder kan som hovedregel kun modtage gaver og mindre personalegoder for op til 1.200 kr. om året i 2019 inkl. moms (1.100 kr. om året i 2018) uden at betale skat, men der er nogle særregler.

Arbejdsgiveren eller medarbejderen skal oplyse gavens værdi til Skattestyrelsen

Arbejdsgiveren skal indberette gaven, hvis det er en kontantgave, eller hvis gavens værdi i sig selv overstiger 1.200 kr. i 2019 (1.100 kr. i 2018)

Medarbejderen skal oplyse beløbet på årsopgørelsen, hvis arbejdsgiveren et år har givet flere gaver, hvis værdi tilsammen overstiger 1.200 kr. i 2019 (1.100 kr. i 2018). Beløbet skal oplyses i rubrik 20.

Arbejdsgiver kan trække udgiften fra

Arbejdsgiveren skal indberette beløbet og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.

 

Julegaver

gaver

Tingsgaver (for eksempel vin, chokolade eller en lysestage) til en værdi på op til 800 kr.

Hvis julegaven har en værdi på højst 800 kr., og andre gaver i løbet af året har en værdi på for eksempel 500 kr., skal medarbejderen kun betale skat af de 500 kr.

  • Julegaven på højst 800 kr. tæller med i de 1.200 kr., (2019) som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.
  • Gaver for mere end 1.200 kr. (2019) det pågældende år betyder, at hele beløbet skal beskattes - dog kan man holde julegaven på højst 800 kr. ude af regnestykket.

Tingsgaver til en værdi mellem 800 kr. og 1.200 kr. 

  • Julegaven tæller med i de 1.200 kr., som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes. 
  • Julegaver større end 800 kr. kan ikke holdes uden for regnestykket. Derfor skal en julegave på 801 kr. beskattes, hvis det samlede gavebeløb fra arbejdsgiveren det pågældende år er større end 1.200 kr. (2019).

Arbejdsgiveren kan altså for den sags skyld godt give en julegave, der har en værdi på op til 1.200 kr. (2019). Men så skal det hele beskattes, hvis arbejdsgiveren det pågældende år også har givet andre gaver.

Julegaver til mere end 1.200 kr. er altid skattepligtige

Arbejdsgiveren skal opgive beløbet til skat som en del af lønnen og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.

Eksempler

Julegavens værdi Værdi af andet personale-
gode
Beskat-
ning
Forklaring
800 kr. - ingen En julegave til højst 800 kr. udløser ingen beskatning.
1.200 kr. - ingen Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.200 kr., og der er ikke givet andre personalegoder det år.
800 kr. 400 kr. ingen Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på 1.200 kr.
810 kr. 400 kr. Beskat-
ning af 1.210 kr.
Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.
800 kr. 500 kr. Beskat-
ning af 500 kr.
Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 500 kr.

Kontanter, gavekort og lignende

Medarbejderen skal betale skat af gaver i form af kontanter og gavekort, der kan byttes til kontanter. Den type gaver tæller også med som en del af de 1.200 kr., som udgør bagatelgrænsen for personalegoder.

 

Kilde: skat.dk/skat.aspx?oid=2234840