fbpx


Skatte regler for Firma Julegaver 2023


 

Tingsgaver til en værdi på op til 900 kr. (fx vin, chokolade eller en lysestage)

Hvis julegaven har en værdi på højst 900 kr., og andre gaver i løbet af året har en værdi på fx 500 kr., skal medarbejderen kun betale skat af de 500 kr.

  • Julegaven på højst 900 kr. tæller med i de 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022), som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.
  • Gaver for mere end 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022) betyder, at hele beløbet skal beskattes - dog kan man holde julegaven på højst 900 kr. ude af regnestykket.


Tingsgaver til en værdi mellem 900 kr. og 1.200 kr.

  • Julegaven tæller med i de 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022), som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.
  • Julegaver større end 900 kr. kan ikke holdes uden for regnestykket. Derfor skal en julegave på 901 kr. beskattes, hvis det samlede gavebeløb fra arbejdsgiveren det pågældende år er større end 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022).

Arbejdsgiveren kan godt give en julegave, der har en værdi på op til 1.200 kr. (2022). Men hvis arbejdsgiveren det pågældende år også har givet andre gaver, skal det samlede gavebeløb beskattes.


Julegaver til mere end 1.300 kr. (2023) er altid skattepligtige

Arbejdsgiveren skal opgive beløbet til os som en del af lønnen og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.Eksempler

 
Julegavens værdi Værdi af andet personalegode Beskatning Forklaring
900 kr. - ingen En julegave til højst 900 kr. udløser ingen beskatning.
1.200 kr. - ingen Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022), og der er ikke givet andre personalegoder det år.
900 kr. 300 kr. ingen Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022).
910 kr. 400 kr. Beskatning af 1.310 kr. Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.
900 kr. 600 kr. Beskatning af 600 kr. Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 600 kr.

 

 

Læs det hele på SKAT 

Kilde: skat.dk/skat.aspx?oid=2234840